Vraag & Antwoord Rubriek


Herstel woningmarkt! Stijgen de prijzen?

Vve-bijdrage?

ANTWOORD:De kosten voor het onderhoud, abonnementen en het honorarium van de bestuurder moeten door alle eigenaars gezamenlijk worden betaald. Jaarlijks maakt de bestuurder daarom een begroting waarin de verwachte uitgaven zijn opgesomd. Wordt die door de Algemene Ledenvergadering goed gekeurd dan wordt er een maandelijkse Vve-bijdrage vastgesteld die elke individuele eigenaar moet betalen. Uit deze bijdrage wordt bijvoorbeeld ook gereserveerd voor groot onderhoud. Dit betekent dat de VVE zijn eigen bankrekening en financiën heeft, dus apart van de individuele eigenaars. Elke eigenaar heeft de mogelijkheid deze financiën te bestuderen en de begroting wel of niet goed te keuren. In de vergadering geldt veelal een meerderheid van stemmen.