Vraag & Antwoord Rubriek


Herstel woningmarkt! Stijgen de prijzen?

Kan ik een nieuw huis kopen als ik een restschuld heb?

ANTWOORD:Onder voorwaarden kan een restschuld mee worden gefinancierd in een nieuwe hypotheek.

Maar wat is dat nou, een restschuld? En, nog belangrijker, krijgt u er ook mee te maken? Een restschuld kunt u krijgen als u een woning heeft gekocht en hiervoor een hypotheek heeft afgesloten. Is de waarde van uw woning op het moment dat u de hypotheek moet terugbetalen lager dan de hypotheek? Bijvoorbeeld als u uw woning verkoopt? Dan noemen we de schuld die overblijft een restschuld.

Bespreek de verwachte verkoopprijs
Bij de verkoop van een huis is het verstandig om goed met uw NVM makelaar te praten over de verwachte verkoopprijs. Het is belangrijk om vooraf in te schatten wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn. Dan weet u ook of u rekening moet houden met een restschuld. Als gevolg van de dalende huizenprijzen kunt u met een restschuld op uw hypotheek worden geconfronteerd. Op basis van cijfers van het kadaster blijkt dat de meeste huizen die na 2000 zijn verkocht nu minder waard zijn, vaak met een restschuld als gevolg.
Een restschuld hoeft geen probleem te zijn, maar u moet er wel rekening mee houden. Deze restschuld moet u namelijk terugbetalen. Als u over voldoende spaargeld beschikt, kan de restschuld betaald worden uit eigen middelen. Vanaf 1 januari kan de restschuld dus (onder te bepalen voorwaarden) meegefinancierd worden bij het kopen van een ander huis. Heeft u nu een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kan de restschuld onder voorwaarden kwijtgescholden worden.

Voorbeeld van restschuld op de hypotheek
Stel u heeft in 2006 een huis gekocht voor € 220.000 met een hypotheek van € 240.000. U heeft inmiddels 20.000 gespaard of afgelost. Uw hypotheekschuld bedraagt dan € 220.000. De waarde van uw huis is echter gedaald tot € 190.000. Bij verkoop van uw huis bedraagt de restschuld dan € 30.000.
Als u uw huis wilt verkopen, is het verstandig om uw NVM-makelaar te vragen naar de verwachte verkoopprijs. Op die manier kunt u de restschuld op uw hypotheek van tevoren goed inschatten en er een oplossing voor zoeken.

Kopen met een restschuld
Soms kunt u een restschuld meenemen in de hypotheek van uw nieuwe huis. U leent dan een bedrag om het nieuwe huis te kopen. Daarnaast spreekt u af hoe u de restschuld van uw oude huis gaat terugbetalen. Uw inkomen moet dan wel voldoende zijn om de rentelasten en (extra) aflossingen te kunnen betalen. Een bank en/of hypotheekadviseur kan u hier over informeren.

Maximaal 10 jaar hypotheekrenteaftrek
U mag de hypotheekrente die u betaalt over de restschuld maximaal 10 jaar aftrekken van de belasting. Dit geldt alleen als de restschuld ontstaat doordat u uw huis verkoopt én overdraagt bij de notaris in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

Huren met een restschuld
Als u verwacht met een flinke restschuld te blijven zitten die niet gefinancierd kan worden of waarvoor u geen spaargeld ter beschikking heeft, kan het beter zijn om geen nieuw huis te kopen. Huren kan dan een goede oplossing zijn. In een gesprek met uw NVM makelaar bespreekt u de mogelijkheden voor de financiering van uw restschuld. U lost dan maandelijks een bepaald bedrag af, daarnaast betaalt u rente. Ook als u huurt kunt u de rente over de restschuld aftrekken van de belasting. Uw NVM makelaar kan u bijstaan bij het zoeken naar de geschikte huurwoning.