Vraag & Antwoord Rubriek


Herstel woningmarkt! Stijgen de prijzen?

Herstel woningmarkt! Stijgen de prijzen?

ANTWOORD:
Waarschijnlijk wel: factoren zoals o.a. werkloosheid, lage rente, de inhaalvraag van starters, duidelijkheid over hypotheekaftrek zijn bepalend voor de prijsontwikkeling.

De Nederlandse Bank heeft op 9 december jl het onderstaande artikel gepubliceerd. Daarbij rekening houdend met:
a. Concurrentiepositie koopwoning verbetert sterk;
b. Dalende hypotheekrente;
c. Hypotheekvoorwaarden zijn aangescherpt;
d. Momenteel zijn de woonlasten lager dan in 2008.

DNB: woningmarkt op een kantelpunt
De woningmarkt bevindt zich op een kantelpunt. Tegenover enkele negatieve, fundamentele factoren staat een aantal positieve factoren. Dit heeft een stabiliserend effect op de woningmarkt, zo stelt vandaag De Nederlandsche Bank in haar 'Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten'.

Volgens DNB kwam er in het derde kwartaal van 2013 een einde aan een periode van elf kwartalen waarin de gemiddelde huizenprijs voortdurend lager lag dan in het voorafgaande kwartaal. De prijsstijging van bestaande koopwoningen van 0,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal is een van de signalen die erop duiden dat de woningmarkt zich op een kantelpunt bevindt, zo stelt DNB. Andere positieve signalen zijn het in de loop van 2013 gestegen aantal woningtransacties per maand en het volgens enquêtes groeiende consumentenvertrouwen in de woningmarkt.

"Op grond van fundamentele factoren, zoals de daling van het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens, de toename van de werkloosheid en de aangescherpte hypotheekvoorwaarden, zou een beperkte verdere daling van de huizenprijs te verwachten zijn. Daar staat tegenover dat de woningmarkt voor potentiële kopers aantrekkelijker is geworden door de lage hypotheekrente en de verminderde onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en de financierbaarheid van restschulden", schrijft DNB.

Bovendien is er in potentie een inhaalvraag van starters op de woningmarkt. In de afgelopen jaren hebben beduidend minder personen voor het eerst een woning gekocht dan in de periode voor de kredietcrisis. In de raming van DNB wordt ervan uitgegaan dat de komende kwartalen de bovengenoemde factoren elkaar grofweg in evenwicht houden, waardoor de markt voor bestaande koopwoningen stabiliseert. Hierbij is aangenomen dat de beschikbaarheid van hypothecair krediet voldoende zal zijn om de aantrekkende vraag naar hypotheken te accommoderen.

Bron: DNB.