Vraag & Antwoord Rubriek


Herstel woningmarkt! Stijgen de prijzen?

Besluiten door VVE?

ANTWOORD:Minimaal eens per jaar houdt de VVE een Algemene Ledenvergadering. Die vergadering is bedoeld om informatie uit te wisselen en besluiten te nemen. Alle individuele eigenaars brengen in deze vergadering hun stem uit over belangrijke zaken zoals: de jaarstukken van het afgelopen jaar, eventuele uitgaven met betrekking tot het onderhoud én het huishoudelijk reglement. Deze Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging.