Wet- en regelgeving

Bestemmingsplannen, bouwkundige regelgeving en landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies. Bij de koop en verkoop van een huis krijgt u onherroepelijk te maken met wetten en regelgeving. Uw NVM-makelaar is op de hoogte van alle beperkingen en mogelijkheden.

Wet- en regelgeving

Mag ik een dakkapel bouwen? En mag ik een kantoor inrichten in mijn garage? Vragen die bij de (ver)koop van een woning aan de orde kunnen komen. De NVM-makelaar is op de hoogte van alle wet en regelgeving en wordt jaarlijks bijgespijkerd. Een fijn idee. Zo weet uw makelaar alles over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt sinds 1 oktober 2010 de omgevingsvergunning. Dit is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Van het kappen van een boom, sloopactiviteiten, het plaatsen van een dakkapel tot het aanpassen van een monument; een vergunning is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op www.infoMil.nl (het kenniscentrum van het Ministerie van infrastructuur en milieu).

Voor ieder gedeelte van Nederland geldt een bestemmingsplan. Dit is een bindend plan voor overheid en burgers, vastgesteld door de gemeenteraad. In het plan staan de functie van de grond, waar het voor wordt gebruikt, de bijbehorende regels en wat erop gebouwd is of mag worden. Wordt het bijvoorbeeld een woonwijk of een bedrijventerrein? Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden. Kijk voor meer informatie op www.bestemmingsplan.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.