Subsidies

Uw NVM-makelaar kent veel subsidiemogelijkheden en licht deze graag voor u toe.

Subsidies

Veruit de meeste mensen sluiten een hypotheek af om de aankoop van een woning te financieren. De een beschikt over een grotere portemonnee dan de ander. Een hypotheekadviseur kan uitrekenen wat u kunt lenen. Daarnaast bestaan extra regelingen waar u wellicht recht op hebt. Uw NVM-makelaar kent de mogelijkheden en licht ze graag toe.

Starterslening
Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden heeft de SVN, in samenwerking met de Nederlandse gemeenten, de Starterslening ontwikkeld.
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk.
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan to Value of de verwervingskostengrens) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

De Starterslening bestaat uit twee delen:

1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.
Actualiteiten en voorwaarden

Informatie voor gemeenten over de starterslening

Maak koopwoningen in uw gemeente bereikbaar voor starters met het aanbieden van de Starterslening.
Lees verder

Informatie voor provincies
over de starterslening
Uw provincie kan een Provinciaal Startersfonds instellen om gemeenten te stimuleren de Starterslening in te voeren.
Lees verder


Informatie voor woningcorporaties over de starterslening
Uw woningcorporatie kan de Corporatie Starterslening beschikbaar stellen bij de aankoop van een woning.
Lees verder


Landelijke regelingen:    NHG
De meest bekende landelijke regeling is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voor een hypotheek met NHG gelden een aantal voorwaarden. Als u een woning koopt, kunt u een hypotheek met NHG afsluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De huidige maximale aankoopprijs bedraagt € 245.000,-. Daarnaast kunt u bijkomende kosten of verbouwingskosten meefinancieren. Welk bedrag u voor deze kosten kunt lenen, hangt af van de koopsom en de waarde van uw woning. Lees er meer over op www.nhg.nl.

Koopgarant, Koopcomfort en Te Woon
Een corporatie of ontwikkelaar die woningen met koopgarant verkoopt, biedt de woning met korting op de marktwaarde aan en verstrekt een terugkoopgarantie tegen de dan geldende marktwaarde. Winst of verlies wordt volgens een van tevoren afgesproken percentage gedeeld tussen koper en verkoper. De kracht van Koopgarant is dat het breed toepasbaar is en uiteenlopende volkshuisvestelijke doelen kan dienen.
Koopcomfort: Wilt u een koopwoning kopen, maar wel zekerheid krijgen over de verkoopmogelijkheden van uw woning op termijn? Dan is Koopcomfort misschien iets voor u. Koopcomfort is er voor iedereen die graag een koopwoning wil en die zelf het volledige risico wil lopen op winst en verlies. Het verschil met een normale koopwoning is de zekerheid dat de corporatie de woning tegen een marktconforme prijs van u terugkoopt.
Te Woon betekent: het aanbieden van woningen met voldoende keuzemogelijkheden in contractvormen voor de woningzoekende klant. Uitgangspunt bij Te Woon is dat een woningcorporatie voor een significant deel van de woningen binnen haar woningportefeuille ten minste drie contractvormen aanbiedt:
- reguliere huur;
- marktconforme koopvorm;
- een vorm van verkoop onder voorwaarden.
Waar vind ik een woning met Koopgarant, Koopcomfort of Te Woon: Kijk voor meer informatie op www.opmaat.nl.

Daarnaast zijn er op landelijk gebied diverse subsidies voor het energiezuiniger maken van uw huis. Zie www.energiesubsidiewijzer.nl. Koopt of bewoont u een Rijksmonument? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidies. Kijk op www.monumenten.nl.